แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบของที่ระลุึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่บริษัท ออโตไดแด็กติก ,บริษัทมิซูบิซิ อิเลคท อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภานุพงษ์ จุลธง และนายเฉ อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเช อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2 อ่านต่อ...
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 ( 11-06-2561 )
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 เพื่อสร้างแรง อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม( 29-05-2561 )
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดย แผนกฯได้นำ นักศึกษาระดับ ปวส1 และ ปวส 2 จำนวน 500 คน เก็บขยะตาม อ่านต่อ...
งานดำหัวครูอาวุโส แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561( 27-04-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรอาจารย์อาวุโสในแผนกฯ เนื่องในโอกาศปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 อ่านต่อ...
มอบของที่ระลึก แก่ครู ที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ ( 15-02-2561 )
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ พร้อมคณะครู ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ครูผู้ช่วย ทั้งสองท่าน คือ อ.มนตรี ใจแก้ว และ อ.ขจรศัก อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 27( 08-02-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 สาขางาน "ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์" ณ วิทยาลัยเท อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์( 27-12-2560 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาชีวศึกษา จั อ่านต่อ...