วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า( 06-07-2563 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ทั้งสิน 356 คน โดยมี ท่านผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อ อ่านต่อ...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเงอร์ PLC( 06-01-2563 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2 อ่านต่อ...
แสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า( 23-12-2562 )
ขอแสดงความยินดีกับครูอนุรักษ์ สุภา และนักเรียนระดับชั้น ปวช. นายอานนท์ สุวรรณประสิทธิ์และนายณัฐนนท์ สมชม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั อ่านต่อ...
แผนกช่างไฟฟ้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกเเบบระบบไฟฟ้าเเละเขียนเเบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์( 23-12-2562 )
ครูสุพรรณ แก้วฝั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนายสุริยา แสนใจ และนายกมลวิศิษฐ์ ศุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. เข้าแข่งขันทักษะการออกเเบบระบบไฟฟ้าเเละเขียนเเบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบของที่ระลุึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่บริษัท ออโตไดแด็กติก ,บริษัทมิซูบิซิ อิเลคท อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภานุพงษ์ จุลธง และนายเฉ อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเช อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2 อ่านต่อ...
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 ( 11-06-2561 )
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 เพื่อสร้างแรง อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม( 29-05-2561 )
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดย แผนกฯได้นำ นักศึกษาระดับ ปวส1 และ ปวส 2 จำนวน 500 คน เก็บขยะตาม อ่านต่อ...