Fix it Center เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว( 16-09-2563 )
วันที่ 4 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงให อ่านต่อ...
นักศึกษาช่างไฟฟ้า แข่งขันมารยาทไทย( 17-09-2563 )
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคเชียงใหม่ นำโดย ครูวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกฯ พร้อมคณะ นำนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทย ณ ห้องสุ อ่านต่อ...
แผนกไฟฟ้า ต้อนรับสถานประกอบ ในโครงการเชิดชูเกียรติและสร้างความร่วมมือกับสถาบันภาครัฐและภาคเอกชน( 02-09-2563 )
วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชิดเชิดชูเกียรติและสร้างความร่วมมือ กับสถานประกอบการ โดยมี ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติและส อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดอบรม เรื่อง ระบบปรับอากาศและเทคโนโลยีปรับอากาศในปัจุบัน( 02-09-2563 )
เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Johnson Controls-Hitachi Air Condition(Thailand) C0.,LTD จัดอบรม เรื่อง ระบบปรับอากาศและเทคโนโลยีปรับอา อ่านต่อ...
Fix it 2563 ตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่( 02-09-2563 )
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และ ลานหน้าว อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู และนักศึกษา ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน( 28-07-2563 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู และนักศึกษา ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องใน อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับทุนการศึกษา( 28-07-2563 )
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านประธาน อุทัย พวงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้เกียรติ​ มาเยื่ยม​ แผนกช่างไฟฟ้า​ และ มอบทุนการศึกษา.(ทุนส่วนต อ่านต่อ...
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า( 06-07-2563 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ทั้งสิน 356 คน โดยมี ท่านผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อ อ่านต่อ...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเงอร์ PLC( 06-01-2563 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2 อ่านต่อ...
แสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า( 23-12-2562 )
ขอแสดงความยินดีกับครูอนุรักษ์ สุภา และนักเรียนระดับชั้น ปวช. นายอานนท์ สุวรรณประสิทธิ์และนายณัฐนนท์ สมชม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั อ่านต่อ...