แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA( 03-12-2563 )
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รอง ผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒน อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมพิธิวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว( 23-10-2563 )
23 ตุลาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รับมอบ แผงโซล่าร์เซล( 21-10-2563 )
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คุณสันติ วีรพันธ์ ผู้บริหาร บริษัทเดอะแพลนเน็ต เพาเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทน บริษัท โพลวินโซลูชั่น จำกัด ผู้นำเข้าแผ่นโซลาร์เซลล์ Suntech เป็นเรี่ยวแรงหาแผงโซล่าร์เซล อ่านต่อ...
Fixit อบต.บ้านสหกรณ์ 19-21 กันยายน 2563( 29-09-2563 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วม โครงการ Fixit Center ณ อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมี รองผู้อำนวยการ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง พร้อมด้วย ครูชัชชัยนนท์ วงศ์จักร์ ครูไพโรจน์ รัตต๊ะใส และนักศึ อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา2563( 29-09-2563 )
วันที่ 22 กันยายน 2563 นายวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัด อ่านต่อ...
Fix it Center เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว( 16-09-2563 )
วันที่ 4 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงให อ่านต่อ...
นักศึกษาช่างไฟฟ้า แข่งขันมารยาทไทย( 17-09-2563 )
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคเชียงใหม่ นำโดย ครูวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกฯ พร้อมคณะ นำนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทย ณ ห้องสุ อ่านต่อ...
แผนกไฟฟ้า ต้อนรับสถานประกอบ ในโครงการเชิดชูเกียรติและสร้างความร่วมมือกับสถาบันภาครัฐและภาคเอกชน( 02-09-2563 )
วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชิดเชิดชูเกียรติและสร้างความร่วมมือ กับสถานประกอบการ โดยมี ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติและส อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดอบรม เรื่อง ระบบปรับอากาศและเทคโนโลยีปรับอากาศในปัจุบัน( 02-09-2563 )
เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Johnson Controls-Hitachi Air Condition(Thailand) C0.,LTD จัดอบรม เรื่อง ระบบปรับอากาศและเทคโนโลยีปรับอา อ่านต่อ...
Fix it 2563 ตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่( 02-09-2563 )
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และ ลานหน้าว อ่านต่อ...